Şifre kurtar

     

  
 
     
Gönder

Kaydol


 
 
 
     

  
 

 

 
     

 
 
 
 
     
     
     
 
Kaydet

Kaydol


 

 

   

   
 
 
Kaydet

Gizlilik Yasal Uyarısı

CNHI International SA (“CNHI”), İsviçre Federal Anayasası'nın 13. maddesine uygun olarak ve 19 Haziran 1992 tarihli İsviçre Federal Veri Koruma Yasası, 2002/58/EC Avrupa Birliği Talimatına, İtalyan 196/2003 yasasına ve diğer ilgili gizlilik yasalarına (bundan böyle toplu olarak “İlgili Gizlilik Yasaları” olarak geçecektir) uygun olarak, veri yöneticisi olarak web sitesinin gönüllü olarak kişisel verilerini (bundan böyle “Veri” olarak geçecektir) sunan her kullanıcısına (bundan böyle “Veri Öznesi” olarak geçecektir) aşağıdakileri duyurur.

1. VERİNİN TOPLANMASI VE DOĞASI

Veri, bu web sitesinde bulunan form aracılığıyla Veri Sahibinden toplanacaktır. Veri Sahibi, Hassas Verilerini (“Hassas Veri”, yaş, ırk/etnik köken, din veya inanç, politik görüş, parti üyeliği, sendika, dini, felsefi, siyasi veya sendikal topluluk ya da organizasyon üyeliği gibi bilgileri, ayrıca sağlık, refah, evlilik, hamilelik durumu veya cinsel eğilimi açığa çıkarabilecek kişisel bilgileri ifşa eden kişisel veriler anlamına gelir) ya da Yasal Verilerini (“Yasal Veri” kişinin bir dava ya da soruşturmanın konusu ya da müdafisi olması bilgisini kapsar) vermemelidir.

2. İŞLEME VE SAKLAMA PROSEDÜRLERİ

Sunulan Veri, CNHI tarafından hem elektronik yöntemler ve otomatik sistemler kullanılarak hem de kağıt üstünde (örn. posta, e-posta, doğrudan telefon araması, otomatik telefon aramaları, SMS, MMS, faks vb.) işlenecektir (örn. saklanacak, kaydedilecek, arşivlenecek ve yok edilecek vb.). Sunulan Veri, İlgili Gizlilik Yasalarına uygun olarak maksimum hassasiyet gösterilerek, dikkatle ve yüksek gizlilik şartlarında işlenecek ve saklanacaktır. Veri, İlgili Gizlilik Yasalarına uygun olarak İtalya'da saklanacaktır.

3. VERİ İŞLEMENİN AMACI

Sunulan Veri, yalnızca bilgilendirme, pazarlama ve bu Fotoğraf Yarışmasına katılım ile ilgili sınırlı amaçlarla işlenecektir.

4. VERİNİN ZORUNLU/İSTEĞE BAĞLI İLETİMİ

Verinin Veri Sahibi tarafından iletimi ve bu Verinin işlenmesine onay vermek isteğe bağlıdır. Bununla birlikte Verinin işlenmesine izin verilmezse, CNHI Fotoğraf Yarışması da dahil web sitesindeki aktivitelerini yürütemez.

5. VERİNİN İLETİMİ VE DAĞITIMI

Sunulan Veri, CNH Industrial group ve danışmanları tarafından saklanacaktır, ayrıca bu veriler, CNH Industrial Group Companies şirketlerine ve/veya bayilerine ve/veya dağıtımcılarına, özel hizmetler sunmak veya bunlara bağlı, aracı veya bu açıklama ile ortaya çıkan prosedürleri ve amaçları destekleyen işlemleri gerçekleştirmeleri için iletilebilir. Ayrıca bu açıklamada öne sürüldüğü gibi, işleme amacıyla, Veri Avrupa Birliği içinde olan ya da olmayan diğer ülkelere geçici olarak aktarılabilir. Bu aktarmaya onay vermek isteğe bağlıdır. Bununla birlikte yazılı olarak onayınızı vermeyecek olursanız, bu web sitesi üstünden yürütülen aktiviteleri gerçekleştiremeyebiliriz.
Sunulan Veri, her zaman belirtilen amaçlar çerçevesinde bir mantıkla ve verilerin değiştirilmesini, silinmesini, ortadan kaldırılmasını veya yetkisiz olarak erişilmesini ya da veri toplama amaçlarına uymayacak şekilde veya yetkisiz olarak işlenmesini önlemek amacıyla alınan tedbirlerle bu verilerin güvenliğini ve gizliliğini koruyan prosedürlere uygun olarak işlenecektir.

6. VERİ DENETLEYİCİLERİ

Verilerinizin denetleyicisi CNHI'dir.

7. VERİ SAHİBİ HAKLARI

Nihayetinde, Veri Sahibinin İlgili Gizlilik Yasaları çerçevesinde ve aşağıdaki maddeleri içerecek fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde haklarını herhangi bir zamanda kullanabileceğini teyit ediyoruz:
- Verinin işlenmesine ve saklanmasına verilen onayın daha sonradan geri alınması;
- Verinin üçüncü taraflara aktarılmasının yasaklanması;
- Verinin değiştirilmesi/entegre edilmesinin talep edilmesi;
- Verinin silinmesinin talep edilmesi.
Yukarıdaki hakları kullanılması için posta ile CNH international SA, Riva Paradiso 14, 6902 – Paradiso, İsviçre adresine bir ileti gönderilmesi gerekmektedir.